Przykład nr 4 - zaliczka na podatek - podatek liniowy

Pan Tomek prowadzi KPiR na zasadach biura rachunkowego.

 W dniu 15 lutego wypełnił odpowiednimi zapisami KPiR za styczeń.

Pan Tomek opłaca zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie podatkiem liniowym.

Jaka jest wysokość zaliczki na podatek dochodowy jaką Pan Tomek powinien odprowadzić do US za styczeń?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot