Przykład nr 15 - metoda liniowa lokal mieszkalny

Pan Tomek zakupił w styczniu lokal mieszkalny za kwotę 300 000 zł z rynku wtórnego. W związku z zakupem poniósł koszty związane z opłatami notarialnymi - 3 000 zł netto oraz podatek PCC - 6 000 zł.

W ww. lokalu o powierzchni 50 m2 wydzielił 1 pokój na cele działalności gospodarczej o powierzchni 10 m2.

Pan Tomek zdecydował się amortyzować ww. lokal w związku z wykorzystywaniem go do działalności gospodarczej w oparciu o metodę liniową.

Jaka będzie roczna wartość amortyzacji (dla 12 miesięcy) ? Podaj odpowiedź w formacie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. "110,20".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot