5. Korekta KUP w sytuacji częściowej zapłaty gotówką

Wykład na praktycznym przykładzie omawia zasady ewidencji korekty KUP w sytuacji, gdy za wydatek powyżej ustawowej kwoty uznany jako koszt uzyskania przychodu zapłaciliśmy w części w gotówką.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot