9. Ewidencja spłaty odsetek ustawowych a podatek dochodowy

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji spłaty odsetek ustawowych w księgach rachunkowych. Rozwiązanie przedstawia zapis księgowy odsetek zgodny z prawem bilansowym ale także z prawem podatkowym, przy  zastosowaniu kont pozabilansowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot