Następny wykład:

Przychody, moment powstania przychodu

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Przychody, rozliczenia miedzyokresowe przychodów - demo

Wykłady omawiają kryteria poprawnego rozpoznania momentu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży towarów, produktów, materiałów oraz usług zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przepisami podatkowymi (podatek dochodowy). Wykłady prezentują również pojęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów tj. przychodów przyszłych okresów. Na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy operacji przychodowych w ujęciu księgowym oraz podatkowym a także w sytuacji kiedy mamy do czynienia z przychodami przyszłych okresów.

Wykłady w szczególności wyjaśniają:

  • jak przepisy ustawy o rachunkowości oraz  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) określają moment osiągnięcia przychodów dla celów księgowych,
  • jak można w łatwy sposób poprawnie rozpoznać moment powstania przychodu bez konieczności zapamiętania przepisów ustawowych oraz MSR,
  • jak przepisy podatkowe (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) określają moment powstania przychodów dla celów podatkowych
  • na praktycznych przykładach prezentują moment rozpoznania przychodu dla celów podatkowych oraz dla celów księgowych ( w tym sytuacje gdy te dwa momenty się między sobą różnią,
  • ewidencją księgową oraz podatkową przychodów w szczególności w przypadkach takich jak: data dostawy wcześniejsza niż faktura, faktura wystawiona przed dostawą, zapłata zaliczki, zastrzeżenie własności do momentu zapłaty za fakturę.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do tematu, który będzie objaśniał kwestie związane z przychodami. Może to być dla Was troszkę zaskoczeniem, ponieważ o przychodach mówiliśmy już w ramach wykładów dotyczących np. klasyfikacji przychodów oraz kosztów w kursie podstaw, natomiast ja tu chciałabym nawiązać do tych przychodów dlatego, że często wielu z Was i wielu początkujących księgowych ma problem z prawidłowym rozpoznaniem momentu przychodu dla celów księgowych i podatkowych i o tym będziemy tutaj mówić. Równocześnie postaram się nawiązać i wyjaśnić to pojęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów, czyli tak naprawdę przychodów przyszłych okresów: jak dokonujemy zapisu księgowego z nimi związanego i jak prezentujemy je w bilansie.

Co w szczególności będziemy omawiać w ramach tego wykładu? Spójrzmy. Rozpoczniemy sobie właśnie od definiowania momentu powstania przychodu, przyjrzymy się konkretnemu przykładowi i w oparciu o MSR-y, ale także o polską ustawę spróbujemy określić, który z tych momentów tutaj wymienionych to moment powstania przychodu, czyli z jaką datą ta faktura konkretna powinna zostać zaksięgowana. Będziemy te przykłady oczywiście rozwiązywać w oparciu o te warunki z międzynarodowych standardów rachunkowości i ustawy o rachunkowości; oczywiście przykładów będzie więcej: będziemy tu mieli ciekawsze przypadki w których np. będziemy mieli zapis o zastrzeżeniu własności produktów, bądź sytuację gdzie jednostka najpierw wystawia fakturę, a potem ma dostawę. Następnie przejdziemy do tego zdefiniowania momentu powstania przychodu, ale od strony podatkowej i tu będziemy mówić o podatku dochodowym. I znów spróbujemy zdefiniować moment powstania przychodu na konkretnych przykładach; będzie tych przykładów kilka, a oprócz tych standardowych, które wymieniłam wcześniej przyjrzymy się też kwestii zaliczek, a momentu rozpoznania przychodu dla celów podatkowych i księgowych.

Potem już przejdziemy oczywiście do zapisu księgowego przychodów i nie bójcie się, nie będziemy się tutaj zajmować tymi najprostszymi przypadkami o których mówiliśmy wcześniej: tu będzie tylko taki jeden przykład przypominający, ale potem skupimy się na czymś ciekawszym. Na sytuacji kiedy podatkowo musimy rozpoznać przychód, a księgowo jeszcze nie; co zrobimy z fakturą, która została wcześniej wystawiona przed datą dostawy, jak dokonamy zapisu księgowania takiej operacji. Aby ten przykład rozwiązać właśnie wtedy przejdziemy do omówienia rozliczeń międzyokresowych przychodów, wyjaśnimy w jakich sytuacjach te przychody przyszłych okresów powstają, jak je ewidencjonujemy i prezentujemy w bilansie i oczywiście wrócimy do tych naszych przykładów i będziemy je sobie na spokojnie rozwiązywać. Tak jak wspomniałam przykłady są ciekawe, bo omawiają różne sytuacje: zastrzeżenie własności, dostawa później niż faktura, zapłata wcześniej niż dostawa, zapłata faktury zaliczkowej także dość ciekawe przypadki; bardzo praktyczne.

Oczywiście nie zapomnimy tutaj o rozpoznaniu przychodów związanych z usługami, bo wcześniej będziemy mówić o przychodach związanych z dostawą towarów, materiałów, czy produktów. Tu spojrzymy na sprzedaż usług i co na temat momentu rozpoznania przychodu mówi MSR 18, czyli ten międzynarodowy standard rachunkowości i rozwiążemy sobie bardzo ciekawy przykład. Potem przejdziemy po krótce do przypomnienia darowizny i zapisu księgowego darowizny i użycia tego konta rozliczenia międzyokresowych przychodów w tym kontekście na przykładzie; to samo z dotacją. Potem już przyjrzymy się na spokojnie ujemnej wartości firmy. Oczywiście zaczynając od przejrzenia tej definicji użytej we wcześniejszych wykładach dotyczącej właśnie ujemnej wartości firmy, a potem już na przykładzie zobaczymy sobie jak dokonać zapisu księgowego ujemnej wartości firmy oraz jak zaprezentować tą ujemną wartość firmy w bilansie. Wykład wydaje mi się niezmiernie ciekawy i z moich doświadczeń dość potrzebny. On powstał w odpowiedzi na wasze pytania, wasze problemy, a te problemy właśnie z reguły dotyczą momentu rozpoznania przychodu oraz wysokości w jakiej ten przychód powinien zostać rozpoznany. Mam nadzieję, że wykład Wam się spodoba; serdecznie zapraszam do tego wykładu.

dot