Następny wykład:

Quiz nr 1 - podstawowe pojęcia

rozpocznie się za 10 sekund.

7. Pełna księgowość - podsumowanie

Wykład podsumowuje, które jednostki muszą prowadzić pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Pytania:

  • Mam pytanie o spółki partnerskie. W wykładzie o podmiotach rachunkowości w pkt. 1 wymienia się spółki handlowe osobowe m.in. partnerską i w pkt. 2 wymienia się osoby fizyczne np. sp. partnerską. W przykładzie w pkt.d nie jest powiedziane, że chodzi o osoby fizyczne, a odpowiedż jest na tak. Dlaczego zatem mowa jest o sp. partnerskich także w pkt. 1 ww wykładu. Czy jest jakaś różnica, bo moim zdanie w pytaniu jest to niedoprecyzowane i można by wykluczyć tę odpowiedź tzn.można by powiedzieć, że w przypadku spółek z pkt. d powyższego przykładu UOR nie uzależnia obow.prowadz.pełnych ksiąg od przychodów .... Proszę o wyjaśnienie, bo jest to dla mnie niejasne.
    9755e7a54ba720f9172c1e8ea7777b98
    Marzena Kaniewska
  • Dziękuję za zwrócenie uwagi na ww. kwestię. Jeżeli spółkę partnerską tworzy osoba fizyczna z osobą prawną (tj. inną spółką np. z o.o.) w takim wypadku podlega pod prawo bilansowe i musi prowadzić księgi rachunkowe. Jeżeli spółka partnerska tworzona jest przez 2 osoby fizyczne, lub os. fizyczną i np. spółkę cywilną) w takim wypadku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych jest uzależniony od wysokości przychodów netto. I tu został ten przykład doprecyzowany, że chodziło o spółkę partnerską osób fizycznych stąd odpowiedź jest poprawna.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot