Quiz nr 1 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych

W jednostce produkcyjnej "Butex" w grudniu 2015 roku miał miejsce pożar, który zniszczył produkty na magazynie o wartości 50 000 zł.

Koszt zniszczonych produktów jednostka zaliczy w rachunku zysków i strat w pozycji:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question