Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

VAT e-commerce

, 17 czerwca 2021

Sprzedajesz towary na rzecz osób fizycznych do UE? Lub usługi elektroniczne konsumentom z UE?

A może jesteś zaangażowany w dropshipping? Czy rozliczasz działalności zajmujące się takimi czynnościami?

Jeśli tak to uważaj, bo nadchodzi era zmian w rozliczaniu VAT w tym obszarze! 

A o czym mowa? O nowym pakiecie VAT e-commerce, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Zapraszam do artykułu, w którym nakreślam, czego możesz się spodziewać.


VAT e-commerce – na razie projekt

Na moment kiedy to piszę, projekt ustawy VAT e-commerce nie został jeszcze przegłosowany przez senat, choć nie oczekuje się, by ten wniósł jakieś poprawki.

Sejm zmodyfikował część zapisów jeszcze w maju, teraz czekamy na zakończenie procesu legislacyjnego, więc weź pod uwagę, że to o czym piszę poniżej, dotyczy projektu, nie ustawy, więc jest szansa, choć jak pisałam niewielka, że projekt zostanie zmieniony.

VAT  e-commerce – skąd ta kolejna zmiana?

Zmiana wynika z obowiązku dopasowania polskich przepisów do przepisów unijnych, a konkretnie prac Komisji Europejskiej, która dąży do uproszczenia obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług (głównie przez Internet) konsumentom końcowym oraz do zapewnienia, aby podatek VAT od takich dostaw był prawidłowo płacony na rzecz państwa członkowskiego nabywcy lub usługobiorcy zgodnie z zasadą opodatkowania w państwie członkowskim przeznaczenia. 

Istota zmian

W ramach pakietu VAT  e-commerce wyróżniamy następujące zmiany:

  1. zmiany w zasadach rozliczania VAT przy sprzedaży towarów na odległość w ramach UE,
  2. rozszerzenie i modyfikacja procedury szczególnej rozliczania VAT dla usług TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych),
  3. zmiany w rozliczaniu importu towarów na terenie UE w szczególności w zakresie drop shoppingu, przesyłek do wartości 150 EUR.

Sprzedaż wysyłkowa a WSTO

Zacznijmy od tego, że obecnie sprzedaż towarów na rzecz konsumentów (nie podatników VAT) na terenie UE nazywana jest sprzedażą wysyłkową (oczywiście pod warunkiem, że towary są wysyłane do klienta).

Od 1 lipca termin „sprzedaż wysyłkowa” zostanie zastąpiony pojęciem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Co do zasady WSTO pokrywa się ze sprzedażą wysyłkową. 

Co jest inaczej?

Sprzedaż wysyłkowa nie dotyczy np. towarów akcyzowych, natomiast WSTO obejmuje swoim zakresem także towary akcyzowe.

WSTO tak samo jak sprzedaż wysyłkowa nie dotyczy towarów montowanych, czy instalowanych w kraju nabywcy, a także towarów rozliczanych na zasadzie VAT marża.

Zasady rozliczania – sprzedaż wysyłkowa

W przypadku sprzedaży wysyłkowej sprzedaż ta jest opodatkowana polską stawką VAT do momentu, gdy nie przekroczy na dany kraj UE odpowiedniego limitu, który wynosi w zależności od kraju UE od 35 000 Euro do 100 Euro.

Pakiet VAT e-commerce MENTORIS (1)

Po przekroczeniu limitu polski podatnik ma obowiązek zarejestrować się do VAT w kraju nabywcy i rozliczać podatek VAT w tym kraju wg. lokalnych stawek.

Oczywiście w ten sposób może rozliczać sprzedaż wysyłkową nawet przed przekroczeniem limitu, ale musi o tym fakcie poinformować US.

Dodatkowo w takim wypadku należy posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające dostarczenie towarów do nabywcy, żeby uniknąć opodatkowania sprzedaży wysyłkowej i w Polsce i w kraju nabywcy.

Zasady rozliczania WSTO

W przypadku WSTO sprzedaż z tego tytułu opodatkowana jest polską stawką podatku VAT do ujednoliconego limitu 10 000 EUR na każdy kraj UE. 

Ale UWAGA: do tego limitu liczona jest nie tylko wartość wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, ale także wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych).

Czyli jeśli dany podatnik sprzedaje w ramach WSTO towary konsumentom z Niemiec oraz świadczy usługi elektroniczne na rzecz konsumentów z Niemiec, to ma prawo stosować polską stawkę VAT i rozliczać transakcję w kraju tylko do limitu 10 000 EUR, czyli 42000 zł. 

Powyżej tego limitu będzie miał obowiązek rozliczać transakcje sprzedaży wg. stawki VAT obowiązującej dla kraju nabywcy (w Niemczech).  Będzie to mógł zrobić poprzez system OSS (One Stop Shop) lub samodzielnie rejestrując się w kraju nabywcy.

Dla porównania, w ramach sprzedaży wysyłkowej, czyli do 30.06 ten limit wynosił 100 000 EUR dla sprzedaży wysyłkowej  do Niemiec, i osobno 10 000 EUR dla sprzedaży usług TBE.

Wniosek: limity zostały znacznie obniżone!

Ten temat jest jak rzeka, więc pozwól, ze się tu zatrzymam.

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej np. jak liczyć ww. limit dla 2021 roku (przepisy wchodzą od 1 lipca), czy o co chodzi z VAT OSS, to zapraszam Cię do szkolenia “Pakiet VAT e-commerce – omówienie zmian od 1. lipca 2021 roku”.

Napisz komentarz: