Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Ulgi od dochodu w rozliczeniu PIT. Transkrypcja Q&A #2

, 28 marca 2019

W dzisiejszym wpisie przygotowałam ciąg dalszy pytań i odpowiedzi z kolejnej sesji Q&A, która odbyła się na moim fanpage’u. Tutaj znajdziesz wpis z zagadnieniami, które poruszyłam w pierwszym video. Powracam jeszcze do tematu bonów – uzupełnię go o kwestię kas fiskalnych. Omówię też ulgi podatkowe w kontekście rozliczenia PIT.

Poniżej możesz obejrzeć nagranie lub przeczytać w wersji tekstowej skrót najważniejszych informacji.

Wersja tekstowa:

Jak rozliczać vouchery na kasie fiskalnej?

To, czy bon “nabija się” na kasę, zależy od jego rodzaju. W przypadku bonu jednego przeznaczenia, gdzie znane jest miejsce dostawy towaru lub świadczonych usług i wysokość podatku, obowiązek podatkowy powstaje w momencie transferu bonu – to zdarzenie należy ująć na kasie fiskalnej. Bony różnego przeznaczenia to wszystkie inne bony – obowiązek podatkowy powstaje w chwili ich wykorzystania, czyli przekazania towaru lub wykonania usługi i wtedy też następuje ujęcie na kasie fiskalnej. W sytuacji dopłaty, w przypadku bonów jednego przeznaczenia na kasę nabija się tylko dopłatę, a dla bonu różnego przeznaczenia na kasie rejestruje się voucher i kwotę różnicy.

Z jakich ulg podatkowych można korzystać w zeznaniu podatkowym?

Skupię się na ulgach dostępnych dla czterech najpopularniejszych rozliczeń PIT: PIT-28 – dla ryczałtowców, PIT-37 dla osób otrzymujących przychody z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, emerytur itp. – od tego roku rozliczany przez KAS; PIT-36 – dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz PIT-36L – dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

Ulgi w PIT – od dochodu lub od podatku

Zasadniczo występują dwa typy ulg: odliczane od dochodu oraz odliczane od podatku.

Jakie ulgi można odliczyć od dochodu? (Na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  1. ulga w postaci zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – składki, które faktycznie dotyczyły danego roku kalendarzowego i nie zostały odliczone w kosztach uzyskania przychodu;
  2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń – gdy skorzystałeś/-aś ze świadczeń, które jednak Ci się nie należały, a podwyższyły Twój przychód i podatek do zapłaty, w momencie zwrotu obniżasz o kwotę nienależnego świadczenia dochód do opodatkowania;
  3. IKZE konto emerytalne;
  4. internet;
  5. darowizny;
  6. wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulga z tytułu IKZE (Indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego)

W tym roku (2019), za rok 2018 możesz odliczyć nie więcej niż 5 331,60 zł z tytułu oszczędności na przyszłą emeryturę. Żeby to zrobić, musisz mieć dokument poświadczający wartość zapłaconych lub pobranych składek. Skorzystać z tej ulgi możesz w każdym z czterech wspomnianych rodzajów PIT-ów.

Ulga na internet

Jeśli ponosisz wydatki na internet, możesz liczyć na ulgę w wysokości do 760 zł. UWAGA! Możesz skorzystać z niej tylko przez 2 kolejne lata z rzędu. Np. jeśli odliczyłeś/-aś ten wydatek w 2016 r., a potem w 2017 r. zapomniałeś/-aś tego zrobić, za rok 2018 ta ulga już Ci nie przysługuje. Musisz też mieć dowód poniesienia opłat, czyli fakturę (wystawioną na Ciebie!). Z ulgi na internet możesz skorzystać, rozliczając się przy pomocy PIT-28, PIT-37 lub PIT-36.

Ulga związana z darowiznami

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom działającym na terenie Polski lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (np. fundacje, stowarzyszenia), kultu religijnego (darowizny na praktyki, uroczystości, obrzędy religijne itd.), krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (możesz odliczyć iloczyn kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub jej składników), kształcenia zawodowego szkołom publicznym itd.Całą listę celów i organizacji znajdziesz w treści ustawy.

Ile darowizny można maksymalnie odliczyć?

Maksymalnie ze wszystkich rodzajów darowizn możesz odliczyć ulgę w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% sumy Twojego dochodu. Przekazując darowiznę, upewnij się, że spełnia ona cel wymieniony w ustawie – inaczej nie będziesz mógł/mogła skorzystać z ulgi. Ulga z tytułu darowizn dotyczy rozliczeń za pomocą PIT-28, PIT-37 oraz PIT-36.

Darowizny – wykluczenia

Jeżeli przekazujesz darowiznę na konkretną osobę za pośrednictwem organizacji, możesz tę darowiznę odliczyć. Nie możesz natomiast odliczyć od podatku darowizny przekazanej bezpośrednio innej osobie fizycznej. Odliczeniu nie podlegają również darowizny na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na m.in. wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, alkoholowych oraz z metali szlachetnych lub handlu nimi.

Darowizną mogą być też towary

Jeżeli przedmiotem darowizny towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się art. 19. Jeżeli nie masz prawa odliczyć podatku VAT naliczonego, wtedy stanowi on część wartości darowizny.

Dokumentowanie wydatków na darowiznę

Każda darowizna musi być udokumentowana, żeby mogła być odliczona od podatku.

Jeśli jest to darowizna pieniężna, wystarczy dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jeżeli to darowizna innego typu, musisz mieć dowód identyfikujący darczyńcę oraz wartość darowizny. W przypadku oddanej krwi będzie to zaświadczenie od jednostki zajmującej się pobieraniem krwi.

W deklaracji podatkowej podaj kwotę darowizny, dokonanego odliczenia oraz dane identyfikacyjne obdarowanego. Jeżeli darowizna zostałaby zwrócona, musisz przekazać informację o tym do Urzędu Skarbowego w ciągu miesiąca od otrzymania zwrotu, dokonując korekty zeznania.

W kolejnym odcinku Q&A omówię odliczenia z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz ułatwienie wykonywania czynności życiowych, a także opowiem o ulgach odliczanych od podatku.

Chcesz uczyć się rachunkowości razem ze mną? Wypróbuj mój mini kurs rachunkowości zupełnie bezpłatnie!

Wybierz odpowiedni poziom i zapisz się tutaj!

Napisz komentarz: