Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Nowy Ład 2.0 a zmiana formy opodatkowania

, 20 czerwca 2022

Jeszcze kilkanaście lat temu uczono nas, przyszłych księgowych, że wszystkie zmiany w podatku dochodowym są dokonywane rocznie. Wynikało to z rocznego rozliczenia tego podatku.

Czasy się jednak zmieniły. Nowy Ład 2.0 to reforma, która ponownie odwraca do góry nogami podstawowe zasady dotychczas stosowane. Pozwala  bowiem na zmianę formy opodatkowania wstecz lub w trakcie danego roku podatkowego.

Zapraszam Cię do artykułu, który przygotowała dla nas Anna Małecka, praktyk rachunkowości. 

Skąd te zmiany?

Ustawodawca, chcąc zniwelować negatywne skutki reformy, jaka została wprowadzona od początku 2022 roku, zdecydował się wprowadzić kilka zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Są to między innymi: 

  • obniżenie stawki podatku z 17% na 12% dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej,
  • oraz zezwolił na częściowe odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych grup podatników.

I tutaj pojawił się problem. Część przedsiębiorców, gdyby wiedziała, że w trakcie roku zmienią się przepisy, wybrałaby inną formę opodatkowania. 

Ustawodawca wyszedł temu naprzeciw i od lipca przedsiębiorcy, którzy wybrali na ten rok opodatkowanie podatkiem liniowym bądź ryczałtem, będą mogli to zmienić. 

Jak dotychczas wyglądała zmiana formy opodatkowania w ciągu roku?

Dotychczasowe zasady pozwalały na zmianę formy opodatkowania raz do roku, do 20 tego dnia miesiąca po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu. 

W momencie, kiedy pierwszy przychód jest w grudniu, to podatnik miał czas na złożenie zawiadomienia do końca grudnia. 

Nowy ład 2.0

Zmiany w przepisach umożliwią przedsiębiorcom opodatkowanym ryczałtem, bądź podatkiem liniowym na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne. 

W tym momencie poziom skomplikowania przepisów rośnie. Ponieważ inaczej będzie to wyglądało w przypadku ryczałtu, inaczej w przypadku ryczałtu od przychodów z najmu a jeszcze inaczej w przypadku podatku liniowego. 

W tym artykule skupię się na podatku liniowym, a ryczałt zostanie szczegółowo omówiony na szkoleniu. Swój dostęp do szkolenia odbierzesz TUTAJ.

Pewnie bardzo Cię ciekawi, co tak naprawdę się zmieni po 01.07.2022 dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na zasady ogólne? 

W tym momencie Cię zaskoczę, ponieważ nie zmieni się wiele. 

Do końca roku podatnicy są nadal zobowiązani do kalkulacji zaliczki w sposób przewidziany dla osób rozliczających się podatkiem liniowym, w taki sam sposób będzie kalkulowana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jedyną różnicą, będzie możliwość odliczenia od dochodu do opodatkowania składki na ubezpieczenie zdrowotne, maksymalnie 8700 zł rocznie. 

Dopiero po zakończonym roku podatkowym podatnik zdecyduje o formie opodatkowania, składając rozliczenie na odpowiednim formularzu PIT. 

W tym momencie zaznaczę, że taki wybór opodatkowania w 2022 roku nie będzie domyślnym również na lata następne, więc na początku 2023 roku należy złożyć stosowne zawiadomienie o formie opodatkowania w 2023 roku, jeżeli będziemy chcieli pozostać na skali podatkowej. 

Co to oznacza w praktyce?

Zobacz na przykładzie, czy zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku będzie opłacalna. 

Pan Adam prowadzi działalność gospodarczą i jest opodatkowany liniowo. 

W ciągu roku osiągnął dochód na poziomie 130 000 zł. 

Dla uproszczenia przyjmiemy, że dochód dla celów podatku dochodowego jest taki sam jak do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym, Pan Adam w ciągu roku zapłaci:

  • składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 14 535,36 zł (12 x 1211,28 zł)
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 657,77zł (4,9% x (130 000 zł – 14 535,36 zł)
  • zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 20 863zł (19% x (130 000 zł – 14 535,36 zł – 5 657,77 zł)

Gdyby Pan Adam opodatkował się na zasadach ogólnych, zapłaciłby:

  • składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 14 535,36 zł
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 391,82zł (9% x (130 000 zł – 14 535,36 zł))
  • zaliczkę na podatek w kwocie 13 856zł 

Podsumowanie

Podsumowując, przy podatku liniowym całkowite obciążenie wyniesie 41 056,13 zł a przy zasadach ogólnych 38 783,18 zł, więc zmieniając zasady opodatkowania, Pan Adam zaoszczędzi około 2 200 zł. 

Nie możemy jeszcze zapomnieć, że przy zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne Pan Adam będzie mógł skorzystać z ulg przysługujących przy tej formie rozliczenia, a więc rozliczyć się z żoną, rozliczyć ulgę na dziecko itd. Wówczas różnica w podatku będzie jeszcze większa, a zasady ogólne bardziej opłacalne.

Wiele czynników będzie wpływało na ostateczny wybór formy opodatkowania, dlatego każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie. Dlatego, aby sprawdzić, co jest bardziej opłacalne. 

Ponownie zwiększy to ilość pracy księgowych i tak w trudnym już dla nich okresie, jakim jest początek nowego roku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, co czeka przedsiębiorców i nas księgowych od 1 lipca?


Zapraszam Cię na praktyczne szkolenie, które poprowadziłam wspólnie z doradcą podatkowym, Patrycją Mikuła pod tytułem „Nowy ład 2.0 – konsekwencje dla przedsiębiorców”.

„NOWY ŁAD 2.0 – konsekwencje dla przedsiębiorców” MENTORIS odbierz dostęp do materiałów ze szkolenia
Rate this post

Napisz komentarz: