Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

, 7 marca 2022

Zapraszam Cię do środka księgowości. Dzisiaj moim Gościem jest Magdalena Sajdak, praktyk rachunkowości i autor poniższego wpisu. Magda przedstawi Ci w tym artykule przykład z życia wzięty oraz związane z nim szczegóły rejestracji w ramach VAT OSS. 

Przejdźmy od razu do konkretów.


Wyobraźmy sobie spółkę “Bit” zajmującą się sprzedażą wysyłkową na terenie Polski, która zamierza sprzedawać swoje produkty osobom fizycznym także na terenie UE, tak więc planuje Wewnątrzwspólnotową Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO). Sprzedaż ma się odbywać przez międzynarodową platformę handlową. Ponadto rozpoczęcie współpracy z platformą jest uzależnione od spełnienia szeregu wymogów, w tym od dostarczenia potwierdzenia zgłoszenia do procedury VAT- OSS.

W związku z tym pojawiają się pytania – jak przebiega rejestracja do szczególnej procedury OSS? I jakie możliwości ze sobą niesie? Czy możliwa jest rejestracja, jeśli WSTO jest dopiero w planach?

Na czym właściwie polega procedura OSS?

W skrócie VAT-OSS (Value Added Tax – One-Stop-Shop) to system elektroniczny, który upraszcza rozliczenie VAT przy sprzedaży na rzecz konsumentów (tak więc na rzecz osób fizycznych) w całej Unii. 

Umożliwia on rejestrację dla celów podatku VAT tylko w jednym państwie członkowskim, w tym przypadku w Polsce, co oznacza uniknięcie konieczności dokonywania rejestracji w kilku krajach.

Dzięki VAT OSS możliwie jest składanie jednej kwartalnej deklaracji i opłacenie za jednym razem należnego podatku VAT od wszystkich transakcji sprzedaży towarów (dokonywanych na rzecz konsumentów) realizowanych we wszystkich państwach UE. 

Warto zaznaczyć, że rejestracja ta jest dobrowolna. Podatnik albo może z niej skorzystać, albo ewentualnie może wybrać rejestrację w poszczególnych państwach, w których realizuje taką sprzedaż.

W tym miejscu należy pamiętać o limicie sprzedaży wysyłkowej do UE, który wynosi 10 tys. euro netto, a po przeliczeniu na PLN stanowi on kwotę 42 tys. zł netto (jest to wielkość stała, niezależna od kursu przeliczeniowego). Do osiągnięcia tego limitu spółka powinna opodatkować sprzedaż według stawki obowiązującej w Polsce, natomiast po jego przekroczeniu wybiera:

  • procedurę szczególną OSS i stosowanie stawek właściwych dla towarów sprzedawanych w danych krajach (np. jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary klientom z Niemiec, wówczas musi stosować stawki VAT obowiązujące w Niemczech, pomimo tego, że rozliczenia odbywają się w Polsce) albo
  • rejestrację w poszczególnych krajach, w których dokonuje sprzedaży.

Jak przebiega rejestracja do VAT OSS?

Zgłoszenie do szczególnej procedury VAT OSS to przede wszystkim wypełnienie formularza VAT VIU-R, który należy złożyć do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu 42 tys. zł. Przykładowo jeśli przekroczenie limitu miało miejsce w styczniu 2022 r., zgłoszenie VIU-R powinno zostać wysłane do 10 lutego 2022 r.

Należy tutaj pamiętać, że:

  • urząd skarbowy, do którego adresowane jest omawiane zgłoszenie to zawsze Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
  • dokonanie zgłoszenia możliwie jest jedynie drogą elektroniczną (podpisywanie formularza może odbyć się jedynie poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny);
  • istnieje możliwość rejestracji przez pełnomocnika, tak więc można zlecić rejestrację swojemu księgowemu – w tym celu należy jednak spełnić dodatkowe wymogi, tj.:
  1. złożyć pełnomocnictwo szczególne PPS-1 do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
  2. uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto w. w. warszawskiego Urzędu.

A co w przypadku, gdy Spółka chciałaby zrezygnować z omawianego limitu 42 tys. zł i zarejestrować się przed rozpoczęciem dokonywania WSTO?

Oprócz zgłoszenia VIU-R składanego w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście należy złożyć formularz VAT-29, tym razem jednak w urzędzie skarbowym właściwym dla przedsiębiorcy dla celów podatku VAT. 

Również w tym przypadku złożenie formularza jest możliwie jedynie drogą elektroniczną, w związku z czym analogicznie wymaga złożenia formularza pełnomocnictwa szczegółowego PPS-1 oraz wniesienia opłaty skarbowej (tym razem do miejscowego urzędu). 

Co ważne, rejestrację taką należy jednak dokonać przed rozpoczęciem kwartału, w którym przedsiębiorca zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość. A więc chcąc korzystać z procedury OSS od 1 stycznia 2022 r. powinien w tym przypadku dokonać odpowiednich zgłoszeń najpóźniej do końca grudnia 2021 r.

Akty prawne dotyczące VAT OSS znajdziesz TUTAJ.

A jeśli interesuje Cię więcej z zakresu podatku VAT w obrocie zagranicznym, TUTAJ znajdziesz informacje o kursie, w którym został omówiony ten temat.

Pełne omówienie VAT OSS znajdziesz tutaj

Zainteresował Cię ten temat? A może chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie rozliczeń w ramach szczególnej procedury VAT OSS? Zostaw wiadomość w komentarzu.

Napisz komentarz: