Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Faktura korygująca in minus

, 29 kwietnia 2021

Faktury korygujące in minus to wciąż gorący temat. Wielu z nas nadal ma z nimi problem. Dlatego zapraszam Cię do nowego artykułu, w którym bliżej przyjrzymy się temu zagadnieniu.

Zmiany w zakresie sposobu ujmowania “faktur korygujących in minus” to tzw. zmiany sztandarowe. To właśnie tymi zapisami ustawodawca podkreślał koncepcję nowelizacji ustawy jako SLIM, z którą nam, podatnikom będzie się lepiej żyło. Natomiast – jak zobaczysz za chwilkę – nie do końca tak jest, a diabeł tkwi oczywiście w szczegółach.


Stare zasady wystawiania faktur korygujących

Przypomnę, że dla faktur korygujących wystawionych do końca grudnia 2020 roku stosowaliśmy stare zasady czyli:

sprzedawca miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą pod warunkiem, że do złożenia deklaracji za ten okres sprzedawca otrzymał potwierdzenie, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. To samo dotyczyło pomyłek. Potwierdzeniem mógł być zwrotny email, żółta zwrotka z poczty itd.

Te stare zasady, można również stosować na cały 2021 rok dla faktur korygujących wystawionych w 2021 roku, ale UWAGA pod jednym warunkiem. Przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku należy (aby dalej utrzymać te stare zasady) podpisać z kontrahentem porozumienie (zgodne oświadczenie woli) na piśmie. W nim zgadzamy się na to, żeby stosować te stare zasady do rozliczania faktur korygujących w roku 2021.

Jeżeli dana firma jest mniejsza, to jest w stanie podpisać takie porozumienia i większość tak właśnie zrobiła. Natomiast w przypadku dużych firm, które mają wielu kontrahentów, zastosowanie takiego rozwiązania fizycznie jest niemożliwe. 

Jeżeli w 2021 roku wystawimy pierwszą fakturę korygującą przed podpisaniem takiego porozumienia, to musimy stosować już nowe zasady. 

A na czym polegają te nowe zasady?

Wg. nowych zasad sprzedawca ma prawo obniżyć podatek VAT należny i podstawę opodatkowania z wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawił tę fakturę korygującą pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji, wynika uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych na fakturze korygującej oraz że warunki te zostały spełnione. A sama faktura jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Aby móc ująć fakturę korygującą, sprzedawca musi spełnić trzy warunki. Musi posiadać potwierdzenie, że:

  • obniżka została wcześniej uzgodniona z nabywcą,
  • warunki do obniżki zostały spełnione,
  • faktura korygująca odzwierciedla obniżkę uwzględnioną w ww. dokumentacji.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, sprzedawca nie spełnia tych trzech ww. warunków, tj. nie posiada ww. dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę otrzymał.

Czyli bez tej dokumentacji nie ma prawa ująć faktury korygującej w systemie!


Chcesz więcej dowiedzieć się na temat faktur korygujących? Dołącz już teraz do szkolenia “Faktury korygujące po zmianach 2021 na przykładach”, które odbędzie się 4.05 o 19:00!

Możesz dołączyć do szkolenia na żywo na 2 sposoby:

  • Jako członek Klubu Profesjonalnych Księgowych Mentoris TUTAJ
  • Tylko żeby zobaczyć szkolenie i uzyskać dostęp do jego powtórki oraz materiałów PDF TUTAJ.

Napisz komentarz: