14,99 zł

Info

Wykłady prezentują warianty rachunku zysków (RZiS) zgodnie z wymogami UoR w zależności od metody ewidencji kosztów jaką wybierze dana jednostka. Omawiają na praktycznym przykładzie ewidencję kosztów oraz przygotowanie RZiS w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym dla jednostki produkcyjnej.

19 lekcji

 • 1. Wprowadzenie do tematu (01:13)
 • 2. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.1 (08:17)
 • 3. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.2 (09:17)
 • 4. Metody ewidencji kosztów a warianty rachunku zysków i strat (08:57)
 • 5. Zasady kalkulacji wyniku finansowego a warianty RZiS (03:38)
 • 6. Kalkulacja wyniku finansowego - układ rodzajowy (08:57)
 • 7. Przykład warianty RZiS a układ rodzajowy (02:47)
 • 8. Rozwiązanie przykładu warianty RZiS a układ rodzajowy cz. 1 (07:4)
 • 9. Rozwiązanie przykładu warianty RZiS a układ rodzajowy cz. 2 (08:35)
 • 10. Kalkulacja wyniku finansowego ewidencja pełna kosztów – wariant porównawczy (10:53)
 • 11.Przykład ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy (01:32)
 • 12. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy cz. 1 (11:22)
 • 13. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy cz. 2 (05:19)
 • 14. Kalkulacja wyniku finansowego ewidencja pełna kosztów – wariant kalkulacyjny (08:50)
 • 15.Przykład ewidencja pełna kosztów wariant kalkulacyjny (00:57)
 • 16. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant kalkulacyjny (06:56)
 • 17. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów porównanie wariantów (02:35)
 • 18. Porównanie wariantów rachunku zysków i strat – wpływ zmiany stanu zapasów (10:39)
 • 19. Podsumowanie tematu (06:54)

128 minut wykładów
video + pdf

Materiały w formie PDF do wybranego tematu premium.

30-dniowy dostęp

Płatność DotPay

34,99 zł

Wszystkie tematy premium Info Dostęp do wszystkich już opublikowanych tematów premium oraz tych, które zostaną dodane do serwisu w ciągu 30 dni.

 • 1. Organizacja rachunkowości - 9,99 zł
 • 2. Ewidencja księgowa - operacje bilansowe - 14,99 zł
 • 3. Dowody księgowe - 9,99 zł
 • 4. Przykłady dowodów księgowych - 14,99 zł
 • 5. Rachunek Zysków i Strat wprowadzenie - 4,99 zł
 • 6. Ewidencja księgowa - operacje wynikowe - 9,99 zł
 • 7. Klasyfikacja przychodów oraz kosztów - 9,99 zł
 • 8. Zasady kalkulacji wyniku finansowego - 9,99 zł
 • 9. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej, rachunek kosztów - 14,99 zł
 • 10. Warianty RZIS - działalność produkcyjna - 14,99 zł
 • 11. Warianty RZiS - działalność handlowa oraz usługowa - 14,99 zł
 • 12. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej - 14,99 zł
 • 13. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych - 14,99 zł
 • 14. Ewidencja przychodów i koszów zdarzeń losowych - 9,99 zł
 • 15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część I - 9,99 zł
 • 16. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część II - 9,99 zł
 • 17. Wycena produktów pracy - koszt wytworzenia - 19,99 zł
 • 18. Wycena produktów pracy - cena ewidencyjna - 19,99 zł
 • 19. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 1 - 14,99 zł
 • 20. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 2 - 14,99 zł

426 lekcji

33 godzin 19 minut wykładów
video + pdf

Materiały w formie PDF do wszystkich BEZPŁATNYCH tematów oraz tematów PREMIUM.

30-dniowy dostęp

Płatność DotPay

59,99 zł

Wszystkie tematy premium Info Dostęp do wszystkich już opublikowanych tematów premium oraz tych, które zostaną dodane do serwisu w ciągu 90 dni.

 • 1. Organizacja rachunkowości - 9,99 zł
 • 2. Ewidencja księgowa - operacje bilansowe - 14,99 zł
 • 3. Dowody księgowe - 9,99 zł
 • 4. Przykłady dowodów księgowych - 14,99 zł
 • 5. Rachunek Zysków i Strat wprowadzenie - 4,99 zł
 • 6. Ewidencja księgowa - operacje wynikowe - 9,99 zł
 • 7. Klasyfikacja przychodów oraz kosztów - 9,99 zł
 • 8. Zasady kalkulacji wyniku finansowego - 9,99 zł
 • 9. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej, rachunek kosztów - 14,99 zł
 • 10. Warianty RZIS - działalność produkcyjna - 14,99 zł
 • 11. Warianty RZiS - działalność handlowa oraz usługowa - 14,99 zł
 • 12. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej - 14,99 zł
 • 13. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych - 14,99 zł
 • 14. Ewidencja przychodów i koszów zdarzeń losowych - 9,99 zł
 • 15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część I - 9,99 zł
 • 16. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część II - 9,99 zł
 • 17. Wycena produktów pracy - koszt wytworzenia - 19,99 zł
 • 18. Wycena produktów pracy - cena ewidencyjna - 19,99 zł
 • 19. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 1 - 14,99 zł
 • 20. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 2 - 14,99 zł

426 lekcji

33 godzin 19 minut wykładów
video + pdf

Materiały w formie PDF do wszystkich BEZPŁATNYCH tematów oraz tematów PREMIUM.

90-dniowy dostęp

Płatność DotPay

“Jestem zachwycona Pani stroną, z niecierpliwością czekam na omówienie kolejnych działów. Pani ma niesamowitą zdolność tłumaczenia w prosty sposób spraw z pozoru trudnych i skomplikowanych.” - Ola

“Bardzo się ciesze, ze znalazłam tę stronę po długim szukaniu jakiegoś kursu, na który mogłabym się zapisać. Lektorka mówi bardzo zrozumiale, ma bardzo przyjemny głos (…) dziekuję, będę śledzić i uczestniczyć do końca.” - Dominika

“Nie dość, że wykłady super to i serwis na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziekuję. - Joanna

“Szkolenia w takiej formie są super!” - Iwona

“Sama studiuję rachunkowość na UEK'u i niestety wykłady z podstaw rachunkowości to u nas jakiś żart, więc gdyby nie Wy to nic bym nie umiała do egzaminu!” - Monika

“Super stronka. Za parę dni podchodzę do licencjatu z rachunkowości. Zapasy powtórzyłem dzięki wykładom.” - Łukasz

2. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.1

Wykład prezentuje jakie warianty rachunku zysków i strat występują w ramach ustawy o rachunkowości. Prezentuje wzór rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Omawia w jaki sposób oba warianty różnią się od siebie bazując na przedstawionym  we wcześniejszym temacie (RZiS cz. 3) ogólnym wzorze rachunku zysków i strat. Przedstawia na jakiej zasadzie tworzony jest rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, wyjaśniając co oznacza sformułowanie „ przychody i zrównane z nimi” oraz co reprezentuje tajemnicza pozycja „zmiana stanu produktów” i dlaczego jest w tym wariancie stosowana.

Dodatkowe materiały

Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład