• Single

 • 15,00 zł

  30 dni dostępu

 • Info

  Wykłady prezentują warianty rachunku zysków (RZiS) zgodnie z wymogami UoR w zależności od metody ewidencji kosztów jaką wybierze dana jednostka. Omawiają na praktycznym przykładzie ewidencję kosztów oraz przygotowanie RZiS w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym dla jednostki produkcyjnej.

 • 19 lekcji

  • 1. Wprowadzenie do tematu (01:13)
  • 2. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.1 (08:17)
  • 3. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.2 (09:17)
  • 4. Metody ewidencji kosztów a warianty rachunku zysków i strat (08:57)
  • 5. Zasady kalkulacji wyniku finansowego a warianty RZiS (03:38)
  • 6. Kalkulacja wyniku finansowego - układ rodzajowy (08:57)
  • 7. Przykład warianty RZiS a układ rodzajowy (02:47)
  • 8. Rozwiązanie przykładu warianty RZiS a układ rodzajowy cz. 1 (07:4)
  • 9. Rozwiązanie przykładu warianty RZiS a układ rodzajowy cz. 2 (08:35)
  • 10. Kalkulacja wyniku finansowego ewidencja pełna kosztów – wariant porównawczy (10:53)
  • 11.Przykład ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy (01:32)
  • 12. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy cz. 1 (11:22)
  • 13. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy cz. 2 (05:19)
  • 14. Kalkulacja wyniku finansowego ewidencja pełna kosztów – wariant kalkulacyjny (08:50)
  • 15.Przykład ewidencja pełna kosztów wariant kalkulacyjny (00:57)
  • 16. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant kalkulacyjny (06:56)
  • 17. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów porównanie wariantów (02:35)
  • 18. Porównanie wariantów rachunku zysków i strat – wpływ zmiany stanu zapasów (10:39)
  • 19. Podsumowanie tematu (06:54)

 • 128 minut wykładów video + pdf
  Materiały w formie PDF do wybranego tematu premium.
 • Bezpieczne płatności obsługuje DotPay
 • Standard

 • 39,00 zł

  30 dni dostępu

 • Wszystkie tematy premium

  • 1. Organizacja rachunkowości - 10,00 zł
  • 2. Ewidencja księgowa - operacje bilansowe - 15,00 zł
  • 3. Dowody księgowe - 10,00 zł
  • 4. Przykłady dowodów księgowych - 15,00 zł
  • 5. Rachunek Zysków i Strat wprowadzenie - 5,00 zł
  • 6. Ewidencja księgowa - operacje wynikowe - 10,00 zł
  • 7. Klasyfikacja przychodów oraz kosztów - 10,00 zł
  • 8. Zasady kalkulacji wyniku finansowego - 10,00 zł
  • 9. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej, rachunek kosztów - 15,00 zł
  • 10. Warianty RZIS - działalność produkcyjna - 15,00 zł
  • 11. Warianty RZiS - działalność handlowa oraz usługowa - 15,00 zł
  • 12. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej - 15,00 zł
  • 13. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych - 15,00 zł
  • 14. Ewidencja przychodów i koszów zdarzeń losowych - 10,00 zł
  • 15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część I - 15,00 zł
  • 16. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część II - 15,00 zł
  • 17. Wycena produktów pracy - koszt wytworzenia - 19,00 zł
  • 18. Wycena produktów pracy - cena ewidencyjna - 19,00 zł
  • 19. Wycena i ewidencja materiałów cz.1 - 15,00 zł
  • 20. Wycena i ewidencja materiałów cz.3 - 15,00 zł
  • 21. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 1 - 15,00 zł
  • 22. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 2 - 15,00 zł
  • 23. Środki pieniężne ewidencja i wycena cz. 1 - 15,00 zł
  • 24. Środki pieniężne ewidencja i wycena cz. 2 - 15,00 zł

  Info Dostęp do wszystkich już opublikowanych tematów premium oraz tych, które zostaną dodane do serwisu w ciągu 30 dni.
 • 496 lekcji
 • 39 godzin 28 minut wykładów video + pdf Materiały w formie PDF do wszystkich BEZPŁATNYCH tematów oraz tematów PREMIUM.
 • Bezpieczne płatności obsługuje DotPay
 • Pro

 • 59,00 zł

  90 dni dostępu

 • Wszystkie tematy premium

  • 1. Organizacja rachunkowości - 10,00 zł
  • 2. Ewidencja księgowa - operacje bilansowe - 15,00 zł
  • 3. Dowody księgowe - 10,00 zł
  • 4. Przykłady dowodów księgowych - 15,00 zł
  • 5. Rachunek Zysków i Strat wprowadzenie - 5,00 zł
  • 6. Ewidencja księgowa - operacje wynikowe - 10,00 zł
  • 7. Klasyfikacja przychodów oraz kosztów - 10,00 zł
  • 8. Zasady kalkulacji wyniku finansowego - 10,00 zł
  • 9. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej, rachunek kosztów - 15,00 zł
  • 10. Warianty RZIS - działalność produkcyjna - 15,00 zł
  • 11. Warianty RZiS - działalność handlowa oraz usługowa - 15,00 zł
  • 12. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej - 15,00 zł
  • 13. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych - 15,00 zł
  • 14. Ewidencja przychodów i koszów zdarzeń losowych - 10,00 zł
  • 15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część I - 15,00 zł
  • 16. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część II - 15,00 zł
  • 17. Wycena produktów pracy - koszt wytworzenia - 19,00 zł
  • 18. Wycena produktów pracy - cena ewidencyjna - 19,00 zł
  • 19. Wycena i ewidencja materiałów cz.1 - 15,00 zł
  • 20. Wycena i ewidencja materiałów cz.3 - 15,00 zł
  • 21. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 1 - 15,00 zł
  • 22. Środki trwałe i amortyzacja - cz. 2 - 15,00 zł
  • 23. Środki pieniężne ewidencja i wycena cz. 1 - 15,00 zł
  • 24. Środki pieniężne ewidencja i wycena cz. 2 - 15,00 zł

  Info Dostęp do wszystkich już opublikowanych tematów premium oraz tych, które zostaną dodane do serwisu w ciągu 90 dni.
 • 496 lekcji
 • 39 godzin 28 minut wykładów video + pdf Materiały w formie PDF do wszystkich BEZPŁATNYCH tematów oraz tematów PREMIUM.
 • Bezpieczne płatności obsługuje DotPay

“Może mnie Pani dodać do swoich aktywów jako osobę, która dzięki Pani wiedzy i ogromnym zdolnościom przekazywania wiedzy przybliżyła mnie to tej wspaniałej dziedziny.” - Marcin

“Serwis w sposób prosty i zrozumiały przybliża istotę rachunkowości nawet tym osobom, które wcześniej nie miały z nią bliższego kontaktu.” - Ewelina

“Wykłady są dobrze wytłumaczone i do tej pory zrozumiałem dzięki nim więcej niż podczas 3 lat studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość, gdzie wykładowcy przekazywali nam wiedzę książkową, a nie praktyczną.” - Łukasz

“Jestem zachwycona Pani stroną, z niecierpliwością czekam na omówienie kolejnych działów. Pani ma niesamowitą zdolność tłumaczenia w prosty sposób spraw z pozoru trudnych i skomplikowanych.” - Ola

“Bardzo się ciesze, ze znalazłam tę stronę po długim szukaniu jakiegoś kursu, na który mogłabym się zapisać. Lektorka mówi bardzo zrozumiale, ma bardzo przyjemny głos (…) dziekuję, będę śledzić i uczestniczyć do końca.” - Dominika

“Nie dość, że wykłady super to i serwis na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziekuję. - Joanna

“Szkolenia w takiej formie są super!” - Iwona

“Sama studiuję rachunkowość na UEK'u i niestety wykłady z podstaw rachunkowości to u nas jakiś żart, więc gdyby nie Wy to nic bym nie umiała do egzaminu!” - Monika

“Super stronka. Za parę dni podchodzę do licencjatu z rachunkowości. Zapasy powtórzyłem dzięki wykładom.” - Łukasz

2. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.1

Wykład prezentuje jakie warianty rachunku zysków i strat występują w ramach ustawy o rachunkowości. Prezentuje wzór rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Omawia w jaki sposób oba warianty różnią się od siebie bazując na przedstawionym  we wcześniejszym temacie (RZiS cz. 3) ogólnym wzorze rachunku zysków i strat. Przedstawia na jakiej zasadzie tworzony jest rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, wyjaśniając co oznacza sformułowanie „ przychody i zrównane z nimi” oraz co reprezentuje tajemnicza pozycja „zmiana stanu produktów” i dlaczego jest w tym wariancie stosowana.