11. Bilans - przykład nr 1

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy zagadnień związanych z bilansem. Przestawia przykład, który umożliwia słuchaczowi przetestowanie wiedzy dotyczącej klasyfikacji poszczególnych elementów majątku oraz źródeł finansowania do pozycji bilansu. Zawiera pytania dotyczące: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czeków obcych, rozliczeń międzyokresowych czynnych, patentów, zobowiązań gwarancyjnych, kapitałów własnych, kredytów oraz pożyczek.