Następny wykład:

1Bilans - rozwiązanie przykładu nr 1

rozpocznie się za 10 sekund.

11. Bilans - przykład nr 1

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy zagadnień związanych z bilansem. Przestawia przykład, który umożliwia słuchaczowi przetestowanie wiedzy dotyczącej klasyfikacji poszczególnych elementów majątku oraz źródeł finansowania do pozycji bilansu. Zawiera pytania dotyczące: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czeków obcych, rozliczeń międzyokresowych czynnych, patentów, zobowiązań gwarancyjnych, kapitałów własnych, kredytów oraz pożyczek.

Abyście mogli zweryfikować swoje zrozumienie tematu dotyczące bilansu przygotowałam dla Was kilka przykładów. Oto pierwszy z nich. Przykład dotyczy spółki Omega, która posiada następujący majątek na dzień 31 grudnia i mamy tutaj wymienione poszczególne elementy majątku, jest ich 18.

Za zadanie mamy sporządzić bilans na dzień 31 grudnia, czyli mówiąc wprost mamy zaklasyfikować poszczególne elementy majątku do pozycji bilansu. Żeby rozwiązać to zadanie zapraszam na stronę internetową kursy-rachunkowosci.pl gdzie możecie znaleźć treść tego zadania w wersji pdf-owej jak również możecie znaleźć tam plik excelowy w którym przygotowany jest format bilansu dzięki czemu będzie Wam się łatwiej rozwiązywało to zadanie. Zapraszam.